Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «αποκλειστικά η συνολικά χαμηλότερη τιμή» (παρ. 1β του άρθρου 51 του π.δ.60/2007), για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12: Καθολική συντήρηση, προμήθεια & αλλαγή λαμπτήρων σε εγκαταστάσεις     φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.»,προϋπολογισμού: 900.000,00€ (με ΦΠΑ).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 10-09-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 92 19 041 και fax: 210.92.19.945).

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης Διακύρηξης.