Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση Κατεστραμμένων & Επέκταση Στηθαίων σε Δίκτυα Αρμοδιότητας ΔΕΣΕ», προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, σχέδια καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ΄, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 13, Μ. Ανθόπουλος τηλ. 210-9094123 και από ώρα 9 π.μ. έως 13 μ.μ., έναντι του ποσού των 20 ευρώ, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την 17-04-2014, ημέρα Πέμπτη.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 22-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος).

Ακολουθεί η Περίληψη του Διαγωνισμού.