Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 του Ν3316/2005, για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα: Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζηνίας, Λάκα και Αγία Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή Ν. Αίγινας και Λεύκη Ν. Αίγινας» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.341.515,80 € ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 9762.08.012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2, 1ος όροφος, γραμματεία , Πειραιά Ν. Αττικής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2131601672, FΑΧ επικοινωνίας 2131601671.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/01/2016 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2, 1ος όροφος, Πειραιά Ν. Αττικής, από αρμόδια επιτροπή.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PDF 745,26 KB18/08/21 01:06:10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 154,81 KB18/08/21 01:06:11
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 708,32 KB18/08/21 01:06:11
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 379,87 KB18/08/21 01:06:11