Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ)».

Προϋπολογισμού: 49.189,62 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, την 20-12-2016 ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών), από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και αξιοποίησης για το υπό ανάπλαση συγκρότημα του παλαιού Δημοσίου Λυσσιατρείου, το οποίο βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού, απέναντι από την Γεωπονική Σχολή και τον Βοτανικό Κήπο.

Ακολουθεί το συμπιεσμένο αρχείο με τα Τεύχη Δημοπράτησης.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ZIP 121,11 MB19/01/22 03:45:49