Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά   έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20», συνολικής δαπάνης 565.000€ (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1/3/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Οδικών Εργων Περιφέρειας Αττικής (Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος, Καλλιθέα) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, τα υπόλοιπα τεύχη και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΟΕΠΑ, Π.Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος, Καλλιθέα, τηλ. 210-90.94.130, 210-92.19.041, μέχρι και την 25-2-2016, ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή των 20€.

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 236,61 KB18/08/21 01:21:47