Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση ή ανακατασκευή τμημάτων κυρίων οδικών αξόνων του Δήμου Αχαρνών», με προϋπολογισμό 400.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05/05/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333 – 5330, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 465,59 KB18/08/21 12:19:07
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 180,83 KB18/08/21 12:19:07
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 47,97 KB18/08/21 12:19:07
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 56,78 KB18/08/21 12:19:07
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 107,34 KB18/08/21 12:19:07
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 213,45 KB18/08/21 12:19:07