Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Σαρωνικού», με προϋπολογισμό 199.020,46€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17/11/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333 – 5330, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης.

Ακολουθούν τα αρχεία του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 434,17 KB18/08/21 12:58:19
ΕΣΥ PDF 174,12 KB18/08/21 12:58:20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 153,40 KB18/08/21 12:58:20
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 48,09 KB18/08/21 12:58:20
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 39,88 KB18/08/21 12:58:20
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 106,14 KB18/08/21 12:58:20