Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες, σχετικά με τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Οκτωβρίου του 2023, ανά κατηγορία.