Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ογδόντα (80) καρεκλών γραφείου (τύπου επισκεπτών) για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας εργασίας για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας, για τη διεξαγωγή των προσεχών εκλογών, για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών, Οκτωβρίου του 2023.

Καλούμε όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, την Πέμπτη 14/9/2023 και μέχρι ώρα 15:00 μμ, ενώπιον της Ειδικής Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργούνται ενόψει των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο 2023, για την προμήθεια ογδόντα (80) καρεκλών γραφείου (τύπου επισκεπτών), σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 154,98 KB13/09/23 02:57:19