Καλούμε όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, τη Δευτέρα 18/9/2023 και ώρα 10:00, ενώπιον της Ειδικής Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργούνται ενόψει των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο 2023, για την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 156,18 KB13/09/23 05:30:42