ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ – ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μεθόδων ενίσχυσης της υγείας στο εργασιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει το σχεδιασμό   και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και   συμμετοχής εργαζομένων για την προαγωγή της υγείας μέσω προγραμμάτων άσκησης   στον εργασιακό χώρο καθώς και δράσεις αθλητικής – κινητικής   συμπεριφοράς.  

Τα   προγράμματα και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν, θα αφορούν πιλοτικά τους εργαζόμενους με «καθιστικό» επάγγελμα λόγω της «υποκινητικότητας» που   παρουσιάζει η εργασία σε αυτά καθώς και του μεγάλου πληθυσμού αυτών στην   περιφέρεια Αττικής. Οι ενήλικες εργαζόμενοι που θα πάρουν μέρος στα   προγράμματα θα είναι κυρίως:  

 • Ενήλικες εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.  
 • Και πιλοτικά: Ενήλικες εργαζόμενοι σε δύο μεγάλους δημόσιους και ΔΕΚΟ οργανισμούς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Πράξη   αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις:

 • Δημιουργία Περιφερειακού «Αθλητικού Χάρτη»
  Η δημιουργία περιφερειακού Αθλητικού Χάρτη   θα δώσει την δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής σε όλους τους πολίτες της περιφέρειας σε δομημένες ή ελεύθερες αθλητικές δράσεις.
 • Παρεμβατικά προγράμματα:
  Διαμόρφωση και ανάπτυξη 74 ολοκληρωμένων προγραμμάτων άσκησης στον εργασιακό χώρο & Δικτύωση Φορέων.
 • Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – Διάχυση   και Προβολή του έργου.
  Η προβολή του έργου και η διατήρηση θεσμοθέτηση του πιλοτικού φεστιβάλ άθλησης και αναψυχής “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ”, καθώς και η καλλιέργεια υγιούς συνείδησης για τρόπο ζωής   και εργασίας μέσω κίνησης, χαλάρωσης και κοινωνικών επαφών των αθλητικών – κινητικών ομάδων εργαζομένων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

20 Μήνες (02.12.2013 – 01.08.2015)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

358.270,86€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλβέρτη Μαρούλα
213 2065204
malverti@patt.gov.gr

Κοκκινάκου Σοφία
213 2065139
sofia.kokkinakou@patt.gov.gr

Μίσκα Μαρία
213 2065617
mmiska@patt.gov.gr

Τσιμπόλη Χρυσούλα
213 2065208
xrysoula.tsimpoli@patt.gov.gr