Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο ευρωπαϊκό έργο«Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web – SCENT» στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

Η ΠεριφέρειαΑττικής συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο«Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web – SCENT» (HORIZON 2020).

Το έργο «Scent- Toolbox» έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά στην ευαισθητοποίηση και στην εμπλοκή των πολιτών στην παρακολούθηση και την διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Συγκεκριμένα θα συμβάλλει στην αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του Κηφισού που πολλές φορές έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, ανάλογη πιλοτική εφαρμογή του «Scent-Toolbox» θα λάβει χώρα στο Δέλτα του Δούναβη.

Μέσα από το έργο πρόκειται να αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη, η οποία θα οδηγήσει στη συλλογή δεδομένων περιβαλλοντικού περιεχομένου με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Για τη συλλογή των δεδομένων αυτών θα συμμετέχουν τόσο οι πολίτες μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (έξυπνα κινητά, tablets, φορητοί υπολογιστές κ.λπ.), όσο και φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και υπάρχοντα συστήματα καταγραφής.

Στόχοι του έργου είναι:

  • Εφαρμογή της έξυπνης τεχνολογίας που θα εισάγει η εργαλειοθήκη SCENT       για την ταξινόμηση των εικόνων και του κειμένου που θα προέρχονται από τους πολίτες καθώς και τις υπάρχουσες ανοικτές διαδικτυακές πλατφόρμες
  • Ποσοτικοποίηση, με την εισαγωγή δεικτών, των επιπτώσεων των αλλαγών από τις χρήσεις γης και των περιβαλλοντικών αλλαγών για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός απλού στη χρήση εργαλείου καταγραφής για τους φορείς χάραξης πολιτικής

Το εταιρικό σχήμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) – Συντονιστής Εταίρος

Ελλάδα

Περιφέρεια Αττικής

Ελλάδα

Stichting IHE Delft (UNESCO-IHE)

Ολλανδία

Danube Delta National Institute (DDNI)

Ρουμανία

U-Hopper srl

Ιταλία

C.C.I.C.C Limited (CARR)

Ιρλανδία

IBM Research Haifa

Ισραήλ

XTeam Software Solutions

Ιταλία

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής

Ελλάδα

Romanian Ornithological Society (SOR)

Ρουμανία

 
Το έργο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από 1/9/2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Scent» έχει μέχρι στιγμής διοργανωθεί 2ήμερη συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα για την διαμόρφωση των επόμενων βημάτων του προγράμματος και την εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ τους.

Oρόλος της Περιφέρειας Αττικής στο Έργο αφορά στον συντονισμό της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος στην περιοχή του Κηφισού μέσα από το δίκτυο που διαθέτει, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους αρμόδιους φορείς στο Δέλτα του Δούναβη. Παράλληλα θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των εργαλείων που θα αναπτυχθούν, στην προώθηση της συμμετοχής τοπικών εταίρων που σχετίζονται με το ζητούμενο, στην κινητοποίηση των πολιτών, στη συλλογή των δεδομένων και στην όλη διάδοση του Προγράμματος σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του.