Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) 2

Αστικές Αγορές: Μοχλός για την αναγέννηση του αστικού τοπίου, τη βιώσιμη διαβίωση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Παρουσιάζεται το έργο και  οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι εταίροι.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 PDF 381,26 KB18/08/21 12:32:01