Τίτλος: Knowledge Intelligence and Innovation for a sustainable Growth – KnowInG
Πρόγραμμα /

Άξ. Προτερ./

Στόχος Ε.Π.:

Πρόγραμμα: MED 2007 – 2013

Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ικανότητας για καινοτομία

Στόχος 2.1: Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των κρατικών αρχών και δρώντων προσανατολισμένων στην οικονομική ανάπτυξη

Στόχος Έργου: Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων, οικονομικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων καθώς και οργανισμών που «παράγουν» καινοτομία προκειμένου να δημιουργηθεί μια διακρατική πλατφόρμα διαλόγου των Μεσογειακών χωρών, πάνω σε πολιτικές, εργαλεία και στρατηγικές που θα προάγουν την «οικονομία της γνώσης», την καινοτομία και θα καταλήγουν νέες εδαφικές αναπτυξιακές πολιτικές. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ίδρυση και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή.
Επικεφαλής Εταίρος: Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ιταλίας – CNRIRPPS
Εταιρικό Σχήμα:
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Κέντρο Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika) (Ελλάδα)
 • Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Ελλάδα)
 • Σύνδεσμος Δήμων και Επαρχιών της Βαλένθια (Ισπανία)
 • Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας της Βαλένθια (CEEI Valencia) (Ισπανία)
 • Περιφέρεια της Καλαβρίας (Ιταλία)
 • Περιφέρεια της Σικελίας (Ιταλία)
 • Πανεπιστήμιο Algarve (Πορτογαλία)
 • Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin (Μεγάλης Βρετανία)
Διάρκεια Έργου: 01.06.2010 – 31.05.2013
Προϋπολογισμός Έργου:1.817.190,00€
Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής161.500,00€
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαίρη Μίσκα, τηλ. 213-2035682,
e-mail: m.miska@attica.gr

Αναστασία Μπουκουβάλα, τηλ. 213-2035682,
e-mail: a.mpoukouvala@attica.gr

Ιστοσελίδα του Έργου:http://www.knowing-project.eu/
Πρόοδος Έργου: Το έργο διανύει ήδη το 2ο χρόνο υλοποίησης του και βρίσκονται σε παράλληλη εξέλιξη δραστηριότητες και δράσεις του. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους, έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τον τομέα του “Creative Industry” και ειδικότερα με το “Edutainment” (πρόκειται για τη διάδοση της γνώσης μέσω της ψυχαγωγίας με τη χρήση της τεχνολογίας) και να μελετήσει τις προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης τους εντός της γεωγραφικής περιοχής της.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε εργαστήριο καινοτομίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από τις 27 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2011 με θέμα: “Serious Games Development Insights, Implementation” στο Εργαστήριο Πολυμέσων, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο οποίο συμμετείχαν νέοι επιστήμονες και δημιουργοί στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν θέματα που αφορούν στη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, παιχνιδιών μάθησης και επιχειρηματικών παιχνιδιών.

Επίσης, στις 8 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε ημερίδα ανοιχτής συζήτησης με τίτλο: “Clusters in Creative Industry Edutainment”, στα γραφεία του Κέντρου Καινοτομίας Αττικής, στο οποίο συμμετείχαν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας και ειδικότερα στον τομέα του edutainment.

Στην παρούσα φάση, ολοκληρώνεται από την Περιφέρεια Αττικής μελέτη για τα εργαλεία, τις δυνατότητες, τους παράγοντες και τις πολιτικές (tools – actors – policies) με αναφορά στο Edutainment στην Περιφέρεια Αττικής.

Μελλοντικές Δράσεις: Οι επόμενες δράσεις του έργου KnowInG είναι:

 • Η έναρξη τοπικών σχεδίων επιχειρηματικότητας. Πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η δυνατότητα και οι προοπτικές της ανάπτυξης των “Creative Industry”, εστιάζοντας στον κλάδο του “Edutainment.
 • Η διοργάνωση νέου εργαστηρίου με θέμα “Entrepreneurship & Creative Industry” το καλοκαίρι του 2012.
 • Διοργάνωση Συνεδρίου της Οργανωτικής Επιτροπής του προγράμματος καθώς και Knowledge Fair που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2012 στην Αθήνα.
 • Η διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό των υπαρχουσών ευκαιριών και δυνατοτήτων παροχής βοήθειας και οικονομικής υποστήριξης στους νέους επιχειρηματίες.