Τίτλος:MECHANISM FOR ENHANCEMENT OF SYNERGY AND SUSTAINABILITY AMONG ENTERPRISES – MESSE

(ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Πρόγραμμα :

Άξονας Προτ.:

Θεματική Ενότητα: 

INTERREG IVC

Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης

Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σκοπός του Έργου:Σκοπός του MESSE Project είναι η ενίσχυση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών για την υποστήριξη και την προώθηση της κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό θα επιχειρηθεί μέσα από την ταυτοποίηση και την ανάλυση βέλτιστων πρακτικών (best practices) υιοθέτησης (φορολογικών, νομικών, λειτουργικών κ.α.) εργαλείων δημόσιας πολιτικής για την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας. Αυτές οι πρακτικές θα ομαδοποιηθούν και θα μετασχηματιστούν σε πρότυπα σχέδια ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών ενδυνάμωσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταίρου. Επιπλέον, σε κάθε Περιφέρεια θα προσδιορισθούν εκείνοι οι φορείς ή τα δίκτυα που μπορούν να συνδράμουν συμβουλευτικά στην προσπάθεια των τοπικών αρχών για την ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής με τον ίδιο σκοπό.

Η Περιφέρεια Αττικής θα ωφεληθεί ιδιαίτερα από τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο καθώς ο τομέας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι σε αρχικό στάδιο (το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι ακόμα υπό διαβούλευση) και ως εκ τούτου η Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία έτσι ώστε να εντάξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη δυναμική του συγκεκριμένου κλάδου στον στρατηγικό προγραμματισμό της.

Επικεφαλής Εταίρος:Περιφέρεια του Βένετο (ΙΤΑΛΙΑ)
Εταιρικό Σχήμα:
  • ΙΤΑΛΙΑ: Περιφέρεια του Βένετο
  • ΕΛΛΑΔΑ: Περιφέρεια Αττικής
  • ΙΣΠΑΝΙΑ: Αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας
  • ΣΟΥΗΔΙΑ: Ανατολική Περιφέρεια Σουηδίας
  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Δήμος Αμβούργου- Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκου
  • ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Υπουργείο Εργασίας
  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Δήμος Σόφιας
  • ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Pannon Business Network Association
  • ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Hampshire School for Social Entrepreneurs
Διάρκεια του έργου:01.01.2012-31.12.2014
Προϋπολογισμός έργου: 1.676.036,37€
Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής: 124.504,81€
Ιστοσελίδα του Έργου:http://www.messe-project.eu
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:Ελπίδα Παπαδοπούλου, τηλ. 213-2065212, e-mail: elpida.papadopoulou@patt.gov.gr

Μαρία Μίσκα, τηλ. 213-2035682, e-mail: m.miska@attica.gr

Κώστας Τρυποσκούφης, τηλ. 213-2065683, e-mail: k.triposkoufis@attica.gr