Τίτλος:

«Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web – SCENT»

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα:HORIZON 2020

EU.3.5.5. – Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων πληροφοριακών συστημάτων και παρατηρητηρίων για το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο

Στόχος Έργου:

Το πρόγραμμα «Scent-Toolbox» αφορά στην ευαισθητοποίηση και στην εμπλοκή των πολιτών στην παρακολούθηση και στην διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Συγκεκριμένα θα συμβάλλει στην αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του Κηφισού που πολλές φορές έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, ανάλογη πιλοτική εφαρμογή του «Scent- Toolbox» θα λάβει χώρα στο Δέλτα του Δούναβη.

Μέσα από το πρόγραμμα πρόκειται να αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη η οποία θα οδηγήσει στη συλλογή δεδομένων περιβαλλοντικού περιεχομένου με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Για τη συλλογή των δεδομένων αυτών θα συμμετέχουν τόσο οι πολίτες μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (έξυπνα κινητά, tablets, φορητοί υπολογιστές κ.λπ.), όσο και φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και υπάρχοντα συστήματα καταγραφής.

Επικεφαλής Εταίρος:

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

Εταιρικό Σχήμα:

Περιφέρεια Αττικής – Ελλάδα

Stichting IHE Delft (UNESCO-IHE)- Ολλανδία

Danube Delta National Institute (DDNI) – Ρουμανία

U-Hopper srl – Ιταλία

C.C.I.C.C Limited (CARR) – Ιρλανδία

IBM Research Haifa – Ισραήλ

XTeamSoftwareSolutions-Ιταλία

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής – Ελλάδα

Romanian Ornithological Society (SOR) – Ρουμανία

Διάρκεια Έργου:

01.09.2016 – 31.08.2019

Προϋπολογισμός Έργου:

3.264.675,00

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής

161.250,00€

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Μαίρη Μίσκα, τηλ. 213-2065682,
e-mail:m.miska@patt.gov.gr

Δήμητρα Αλεξοπούλου, τηλ. 213-2065221,
e-mail:dalexopoulou@patt.gov.gr

Ιστοσελίδα του Έργου:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/203260_en.html

Μελλοντικές Δράσεις:

Οι επόμενες δράσεις του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου πολιτών με τα πρότυπα του OGC
  • Δημιουργία εφαρμογής (app) με ανοιχτά δεδομένα
  • Ανάπτυξη εφαρμογής παιχνιδιού (gaming app) για την κινητοποίηση της συμμετοχής των πολιτών
  • Επικαιροποίηση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμυρών μέσα από την ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου που προκύπτει από τις αλλαγές των χρήσεων γης
  • Αξιολόγηση της εργαλειοθήκης και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στις 2 περιοχές (Κηφισό και Δέλτα Δούναβη)
  • Διάδοση του Scent Toolbox μέσα από τη χρήση κοινωνικών δικτύων και της εκπαίδευσης ώστε να καταστεί ενεργή η εμπλοκή των πολιτών στην διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής