Τίτλος: Women Mobility Enhancement Mechanism (An Integrated Approach for Enhancing Mobility of Women Through Supporting Lifelong Improvement of Occupational Skills) – WO.M.EN. Mechanism
Πρόγραμμα /

Άξονας

Πρόγραμμα: PROGRESS 2007 – 2013

Άξονας: Απασχόληση

Στόχος Έργου: Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή και η διάδοση ενός καινοτόμου μηχανισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενες, άνεργες ή και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε επιχειρηματικούς τομείς που σχετίζονται με τον πολιτισμό.
Επικεφαλής Εταίρος: Κέντρο Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika) (Ελλάδα)
Εταιρικό Σχήμα:
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Εταιρεία συμβούλων «Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες» (Ελλάδα)
 • IRECOOP Veneto (Ιταλία)
 • Περιφέρεια του Veneto (Ιταλία)
Διάρκεια Έργου: 01.03.2010 – 29.02.2012 με πιθανότητα παράτασης
Προϋπολογισμός Έργου:365.000,00€

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ε.Ε. και 20% από εθνικούς πόρους.

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής55.000,00€
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαίρη Μίσκα, τηλ. 213-2035682,
e-mail: m.miska@attica.gr

Αναστασία Μπουκουβάλα, τηλ. 213-2035682,
e-mail: a.mpoukouvala@attica.gr

Ιστοσελίδα του Έργου:  –
Πρόοδος Έργου: Το έργο βρίσκεται στο 2ο χρόνο υλοποίησης του και

 • Έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, τα οποία ταιριάζουν σε γυναίκες, έχουν δυνατότητα επαγγελματικής κινητικότητας, και φέρουν ευέλικτες μορφές οργάνωσης εργασίας (τουρισμός, φιλοξενία, διοργάνωση εκδηλώσεων, αξιοποίηση αρχαιολογικών – θρησκευτικών χώρων, χειροτεχνία, μόδα, αρχιτεκτονική).
 • Για κάθε τομέα απασχόλησης θα επισημανθούν τα επίπεδα γνώσης, εμπειρίας και δεξιοτήτων που απαιτούνται.
 • Για καθένα από τους παραπάνω τομείς βρίσκεται στη διαδικασία της επεξεργασίας ο σχεδιασμός του ιδανικού προφίλ εργαζόμενου (αντικειμενικές και προσωπικές δεξιότητες).
 • Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η παραπάνω διαδικασία διοργανώθηκε στις 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και στο THE ATHENIAN CALLIRHOE EXCLUSIVE HOTEL από την Περιφέρεια Αττικής ανοιχτή συζήτηση, στην οποία έλαβαν γυναίκες απασχολούμενες σε συναφείς με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικούς τομείς.
Μελλοντικές Δράσεις: Μετά την ολοκλήρωση του λογισμικού όπου θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε επιμέρους επαγγελματικά πεδία (ιδανικό προφίλ υποψηφίου), οι επόμενες δράσεις του έργου είναι:

 • Η διεξαγωγή σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού σε γυναίκες των σχετικών ειδικοτήτων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν σε μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάλυση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων για την καλύτερη αξιοποίηση τους και την διεύρυνση των επαγγελματικών τους ευκαιριών.
 • Η διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης των τοπικών παραγόντων (ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις κλπ) σχετικά με την ολοκλήρωση του καινοτόμου μηχανισμού και τα οφέλη εφαρμογής του.
 • Μελέτη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου.