Τροποποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2, 4.2.4, 3.1.8, 4.1.20, 3.4.4, 3.1.22 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020.

Σε συνέχεια προγενέστερης Ανακοίνωσης, σχετικά με τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω Μέτρα του Ε.Π.ΑΛ.Θ., ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι οι σχετικές Αποφάσεις τροποποιήθηκαν αρμοδίως ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής των συναφών αιτήσεων και μόνο ως προς αυτό.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 312,54 KB18/08/21 04:07:51
ΜΕΤΡΑ 3.1.8 και 4.1.20 PDF 390,92 KB18/08/21 04:07:51
ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 PDF 339,32 KB18/08/21 04:07:51
ΜΕΤΡO 3.1.22 PDF 339,94 KB18/08/21 04:07:51
ΜΕΤΡO 3.4.4 PDF 342,67 KB18/08/21 04:07:51