Την 11-01-2013 (αρχικά) & την 7-02-2013 (συμπληρωματικά) κατατέθηκε αίτηση για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στην Λ. Π. Ράλλη στο ύψος της οδού Δαιδάλου και Λ. Π.Ράλλη αρ.353, αρμοδιότητας Περιφερειακής ενότητας Πειραιά, στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Ακολουθεί σκαρίφημα της οριζοντιογραφίας (όδευση).

14 02 13 orizontiografia RENTI