Στις 29/5/2012 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Λεωφ. Πεντέλης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, στο Δήμο Βριλησσίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

brilissia