Στις 4/4/2013 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Δήμο Αθηναίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.Αλεξάνδρας 5-4-2013