Στις 11-06-2014 κατατέθηκε αίτηση εργασιών εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Μαρκοπούλου.

 15 07 14 aitisi markopoulou2