Στις 04/08/2014 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Βριλησσίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

Βριλήσσια 29 07 2014