Στις 08/08/2014 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Βριλησσίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Βριλήσσια 07 08 2014