Στις 26/11/2012 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις Λεωφόρους Ειρήνης και Αμαρουσίου, στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.ΟΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ ΕΙΡΗΝΗΣ  ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Λ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ