Στις 22/5/2012 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Βριλησσίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

052012_vrilisia