Την 14-9-2012 & την 11-10-2002 (συμπληρωματικώς) κατατέθηκε αίτηση εργασιών εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών στην οδό Ακτή Κονδύλη 2 έως 14, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά στο Δήμο Πειραιά.

Ακολουθεί σκαρίφημα οδευσης.

xalkokondili peiraias