Στις 14/10/2014 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ακτή Κονδύλη, αρμοδιότητας Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά), στο Δήμο Πειραιά

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

20 10 14 orizodiografia1