Στις 15/4/2014 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Αθηναίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.Alexandras 128