Από 8-5-2013 κατατέθηκαν Αιτήσεις Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης από Πάροχο ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Δ.Ε. Αμπελακιων έμπροσθεν του κτιρίου ΟΤΕ, στη Δ.Κ. Αιαντειου έμπροσθεν του κτιρίου ΟΤΕ και  στη Δ.Ε. Σαλαμίνας στην περιοχή Βασιλικών – Ψιλής Αμμου έμπροσθεν του κτιρίου ΟΤΕ.

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση του Δήμου Σαλαμίνος με τα σχετικά Σκαριφήματα – Οριζοντιογραφίες.