Στις 14-1-2015 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση δικτύων σε τάφρους και συγκεκριμένα εγκάρσια τομή (μήκους 20 m, πλάτους 0,30 m και βάθους 0,50 m.) επί της Λ. Μαραθώνος στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.

Ακολουθεί η οριζοντιογραφία.

PIKERMI