Στις 21-11-2013 κατατέθηκε Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης από Πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Λ.Πόρτο Ράφτη από Λ.Ελευθερίου Βενιζέλου έως κυκλική πλατεία συνολικού μήκους 15m, στο Δήμο Μαρκοπούλου.

Ακολουθεί αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου.

 

tomi