Στις 11/4/2014 κατατέθηκε Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης από Πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τμήμα της Επαρχειακής Οδού 41 (ΚΕΡΑΤΕΑ-ΛΙΜΙΝ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ), στο Δήμο Λαυρεωτικής, μήκους 780μ.

Ακολουθεί απόσπασμα οριζοντιογραφίας.