Στις 12-7-2013 κατατέθηκε Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης από Πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (με τη μέθοδο της διάτρησης)στον κλάδο της Αττικής οδού από τον Α/Κ Ραφήνας έως την οδό Αγίου Δημητρίου στο ύψος της γέφυρας της οδού Πλουτάρχου, στο Δήμο Παλλήνης.

Ακολουθεί αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου.

οριζοντιογραφια