Στις 7-10-2016 κατατέθηκαν 2 αιτήσεις εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης 2 φρεατίων διατάσεων 0,70μx0,70μx0,70μ., το πρώτο στο 19οχλμ. Λ.Μαρκοπούλου και το δεύτερο στο 3οχλμ. Λ. Μαρκοπούλου στο δήμο Παιανίας, από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΣΧΕΔΙΟ 1 PNG 2,35 MB18/08/21 02:24:52
ΣΧΕΔΙΟ 2 PNG 2,31 MB18/08/21 02:24:56