Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

Ρυμοτομικό σχέδιο JPG 2,33 MB18/08/21 12:27:43