Αίτηση για χορήγηση άδειας εκσκαφής μικροταφρου και κατασκευής τεσσαρων φρεατίων επί της Λ. Σπατων, από παροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εργασίες θα εκτελεστουν επί της Γέφυρας οπου διασταυρώνεται η Λ. Σπατων με το μεγα ρεμα Ραφήνας.

Ακολουθεί η οριζοντιογραφία της θέσης των έργων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PDF 250,66 KB18/08/21 01:05:40