Στις 4-11-2016 κατατέθηκε αίτηση χορήγησης άδειας εργασιών εκσκαφής, (από πάροχο) επί της Λ. Διονύσου στον Άγιο Στέφανο και συγκεκριμένα:

  • Κατά μήκος τομή από την οδό Θέτιδος έως τη οδό Κουμαριάς μήκους 195 μ.,
  • Εγκάρσιας τομής στο ύψος της οδού Κουμαριάς μήκους 10 μ. ,
  • Κατά μήκος τομή από τη Λ. Καίρη Θεόφιλου έως την οδό Θέτιδος μήκους 1470 μ.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΣΧΕΔΙΟ PDF 209,30 KB18/08/21 02:28:34