Αίτηση για χορήγηση άδειας τομής πλάτους 0,90 μ.  επί της Λ. Διονύσου στις συμβολές Στρατή Καρρά και Πυθαγόρα, μήκους 25 μ. και 14 μ. αντίστοιχα.

ΣΧΕΔΙΟ PDF 146,22 KB18/08/21 03:15:01