Στις 5-9-2016 κατατέθηκε αίτηση χορήγησης άδειας εργασιών εκσκαφής, (από πάροχο) επί της Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη, εγκάρσιας τομής μήκους 12 μ. στο ύψος της οδού Υψηλάντου και κατά μήκος 16 μ. έως την οδό Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ JPG 159,73 KB18/08/21 02:10:01