Στις 12-04-2017 κατατέθηκε αίτηση εκσκαφής τριών (3) μικροτάφρων στη ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ στην περιοχή του Λαυρίου:

α) ΑΒ  = 60,00μ. χ 0,10μ. χ 0,45μ. στο έρεισμα beton (από την συμβολή της με την οδό ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως και 60μ μετά, με κατεύθυνση από Σούνιο προς Λαύριο)

β) ΑΒ  = 25,00μ. χ 0,10μ. χ 0,45μ. στο έρεισμα beton (από την συμβολή της με την ΜΥΚΟΝΟΥ έως και 25μ μετά, με κατεύθυνση από Λαύριο προς Σούνιο)

γ) ΑΒ  = 15,00μ. χ 0,10μ. χ 0,45μ. εγκάρσια στο οδόστρώμα άσφαλτος  (στη συμβολή της με την οδό ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ)

από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ PDF 435,84 KB18/08/21 03:10:26