Στις 25-1-2017 κατατέθηκε αίτηση εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής μίας (1) εγκάρσιας τομής επί του οδοστρώματος της Παλαιάς Χάραξης Σταυρός – Λαύριο (Λ. Αθηνών – Σουνίου) στην Πέτα Κερατέας διαστάσεων Μ 15,00μ x Π 0,05μ. x Β 0,30μ. από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΣΧΕΔΙΟ PDF 55,77 KB18/08/21 02:47:35