Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

AGIOS DIMITRIOS 1 22-4-15.pdf PDF 137,27 KB18/08/21 12:20:02
AGIOS DIMITRIOS 2 22-4-15.pdf PDF 311,91 KB18/08/21 12:20:02