Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Περιστερίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

kalithea 11.06.2015.JPG JPG 72,95 KB18/08/21 12:31:32