Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

LYKOVRYSH-PEUKH.pdf PDF 255,46 KB18/08/21 12:13:00