Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

METAMORFWSH 2.pdf PDF 243,90 KB18/08/21 12:12:59