Στις 9-11-2015 κατατεθηκε αίτηση εργασιών εκσκαφής απο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Δήμο Παιανίας. Επισυνάπτουμε σχετικό σχέδιο.

ΣΧΕΔΙΟ PDF 225,54 KB18/08/21 01:02:40