Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Περάματος.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

ΟΔΕΥΣΗ.JPG JPG 236,65 KB18/08/21 02:09:09