Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Περιστερίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

PERISTERI 1-10-15.pdf PDF 754,99 KB18/08/21 12:51:58