Στις 20/2/2015 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Περιστερίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

DIMOS PERISTERIOU- LEWF-KWNSTANTINOUPOLEWS.JPG JPG 159,27 KB18/08/21 12:09:17